حسین رضازاده رئیس سابق فدراسیون و کوروش باقری سرمربی سابق تیم‌ملی با حضور در فدراسیون،رسما در این رقابت ثبت‌نام کردند. رضازاده دوره پیش هم ثبت‌نام کرده بود اما چون عضو شورای شهر بود از حضور در انتخابات انصراف داد. کوروش باقری هم چهارسال پیش رقیب علی مرادی درانتخابات بود اما برنده نشد. به این ترتیب تعداد کاندیداها اکنون به چهار نفر رسیده است. ثبت‌نام از ۲۳‌بهمن آغاز شده و تا ششم اسفند ادامه دارد. دوره ریاست علی مرادی هم هفتم اردیبهشت به پایان می‌رسد.