یک سایت فرانسوی نوشت از ابتدای فصل جاری در لیگ فرانسه، آمیان توانسته ۱۹ گل به‌ثمر برساند. این تیم که سامان قدوس را دراختیار دارد، در رده شانزدهم جدول لیگ ۲۰ تیمی فرانسه قرار دارد. سامان قدوس با به ثمر رساندن سه گل و فراهم کردن چهار پاس گل توانسته روی هفت گل تیمش دراین فصل تاثیر مستقیم داشته باشد. به عبارت دیگر ۳۷ درصد گل‌های تیم آمیان با تاثیر مستقیم سامان قدوس به‌ثمر رسیده است. به این ترتیب قدوس بهترین آمار را در بین بازیکنان این فصل تیم آمیان دارد درحالی‌که او  فصل اول حضورش را در این تیم سپری می‌کند.