این اتفاق برای مانوئل اسکاوونه،‌ هافبک تیم فوتبال لچه رخ داد. او ۵ ثانیه پس از شروع مسابقه برای زدن یک ضربه سر با جاکومو برتا، مهاجم تیم فوتبال آسکولی برخورد شدیدی داشت طوری که بر اثر ضربه وارده به سرش در هوا بیهوش شد و با شیوه‌ای دلخراش و با طرف دیگر سر خود به زمین فرود آمد. به‌دنبال رخ دادن این حادثه پزشکان فورا خودشان را به زمین بازی رساندند و عملیات احیا و تنفس دهان به دهان را برای جلوگیری از دچار شدن بازیکن تیم لچه به ایست قلبی انجام دادند و بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردند. با این حال این اتفاق سبب شد که داور بازی را لغو و به زمان دیگری موکول کند.