پیش از برگزاری دیدار نانت برابر سنت‌اتین در لیگ یک فرانسه، باشگاه سابق امیلیانو سالا مراسم ویژه‌ای برای این مهاجم مفقود برگزار کرده و هواداران نانت نیز با طرح نام این بازیکن روی سکوها، یاد وی را گرامی داشتند و در رختکن نیز البسه بازیکنان با همین تصویر طراحی شده و جایی برای امیلیانو نیز در نظر گرفته شده بود. بازیکنان تیم نانت نیز پیش از بازی لباسی منقش به تصویر سالا را بر تن داشتند و در دقیقه ۹، بازی لحظاتی برای گرامیداشت روزهای حضور این بازیکن در ترکیب نانت متوقف شد.