به‌دنبال مصاحبه‌های اخیر مسوولان استقلال و علی فتح‌الله‌زاده، کاظم اولیایی از مدیران پیشین استقلال جلسه‌ای را در دفتر اتحادیه مدیران فوتبال ترتیب داد تا امیرحسین فتحی و فتح‌الله‌زاده با هم دیدار کنند. دراین جلسه، دو طرف صحبت‌های خود را انجام دادند تا به نوعی کدورت‌ها را حل کنند.  این درحالی است که فتحی به عنوان سرپرست  فعلی و فتح‌الله‌زاده  به عنوان مدیر‌عامل اسبق استقلال، طی روزهای گذشته اتهامات زیادی در رسانه‌ها به یکدیگر زده بودند.