عباس الیاسی دراین باره گفت: «مذاکرات با چند گزینه انجام شده و درحال جمع‌بندی نهایی برای انتخاب سرمربی جدید هستیم. به‌زودی پروسه انتخاب سرمربی نهایی و نام این مربی اعلام خواهد شد.» او در مورد شایعاتی که پیرامون حضور گاس هیدینک مطرح می‌شود، گفت: «واقعا من نمی‌توانم درمورد اسامی نظری بدهم، حرفی هم در این مورد ندارم. نام‌های زیادی در این مدت مطرح شده و همان‌طور که گفتم به زودی  همه چیز نهایی خواهد شد.»