مارکوس نیومایر به یک سایت سوئیسی گفته است: «من و الحاجی گرو تنها بازیکنانی بودیم که انگلیسی حرف می‌زدیم. آنها ما را از بقیه جدا کرده بودند و هیچ صحبت و خوش و بشی با ما نمی‌کردند. حتی برای دقایقی در تمرینات توپ به ما نمی‌رسید. به نظرم این حسادت بود.» این سایت ادامه داده است خالکوبی هم یکی از مشکلات نیومایر در ایران بود؛ به‌طوری که باشگاه از وی خواسته بود همیشه با پیراهن آستین‌بلند بازی کند.