رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان که در این مراسم حضور داشت اعلام کرد برای احداث مزاری در خور نام تختی با فرماندار شهر ری گفت‌وگو کرده است. رضا صالحی امیری گفت: «فرماندارشهر‌ری قول داد با همت شهرداری و ارگان‌های دیگر به‌زودی احداث این مجموعه را آغاز کند تا برای سال آینده به بهره‌برداری برسد و مراسم دیگر در زیرچادر و داربست برگزار نشود.»