محمدرضا اخباری که اخیرا به تراکتورسازی ملحق شده برای جدایی با سایپا توافق نامه‌ای به امضا رسانده است که بر اساس آن باید ۱۰درصد از مبلغ قرارداد فصل اول و ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد فصل دوم خود را به سایپا بپردازد. با این شرایط اخباری باید غرامتی نزدیک به ٢٠٠ میلیون تومان به سایپا پرداخت کند. در غیر این صورت باشگاه سایپا می‌تواند جلوی فعالیت‌های این دروازه‌بان را بگیرد.