اما در همین حال برخی از پیشکسوتان کشتی از علیرضا دبیر درخواست کرده‌اند وارد کارزار انتخابات نشود. محمدرضا طالقانی، رئیس پیشین فدراسیون کشتی و پیشکسوت این ورزش یکی از آنها است. او ابتدا در مورد شرایط مدیریتی فدراسیون کشتی در آینده به خبرگزاری تسنیم گفته: «من نمی‌توانم اسم کسی را بیاورم که چه کسی از بقیه برای ریاست فدراسیون بهتر است. هرکسی می‌آید باید برای کشتی جان بکند. نظر من این است که هنوز هم باید رسول خادم را به فدراسیون بازگردانند و لااقل تا المپیک خودش باشد. به این نگاه نکنید که تیم ما امسال و سال گذشته خوب نتیجه نگرفت. این همان تیمی است که قهرمان جهان شده و رسول خادم هم همان کسی است که ۶ سال کارکرده و به‌نظر من اشتباه است که اگر بخواهیم او را از دست بدهیم.

چندی پیش عباس جدیدی به من زنگ زد و خواست که همدیگر را ببینیم که اتفاقا با آقای غمخوار هم آمد و راجع به کشتی با هم خیلی صحبت کردیم. او می‌خواست به انتخابات ورود کند. او دوباره تماس گرفت و گفت حرف‌های تو من را مجاب کرده که درانتخابات شرکت  نکنم.» وی با اشاره به اینکه علیرضا دبیر نیز برای ورود به انتخابات با او صحبت کرده، تصریح کرد: «او را از این کار منصرف کردم. امثال اینها باید خیلی حساب‌شده ورود کنند. به نظرمن کسی باید بیاید که پول داشته باشد. بتواند در کشتی هزینه کند و امکانات داشته باشد.» پرویز سیروس‌‌پور رئیس پیشین فدراسیون کشتی نیزخطاب به علیرضا دبیر گفت: «علی جان اشتباه نکن، به زندگی‌ات برس، اینجا دو روزی که مدال می‌گیری فقط قابل احترامی، به محض اینکه نتیجه نگیری، بدترین توهین‌ها را می‌شنوی.»