در جریان برگزاری این کلاس مهدی تاج رئیس فدراسیون تاکید کرد باید اشتباهات داوری را به حداقل رساند: «در رقابت‌های لیگ ممکن است اشتباهات تاثیرگذار رخ دهد اما آمار نشان داد که تیم‌ها از داوری هم سود بردند و هم ضرر کردند. ما به‌دنبال کم‌کردن ضریب اشتباهات داوری هستیم.» دیروز اما داود رفعتی رئیس دپارتمان داوری کشور وعده داد در نیم‌فصل دوم قطعا از سیستم کمک داور ویدئویی استفاده خواهد شد. «در این کلاس‌ها قوانین جدید تدریس می‌شود و امیدواریم نیم‌فصل دوم شاهد کمترین اشتباهات داوری باشیم. قطعا از سیستم کمک داور ویدئویی استفاده می‌کنیم. روز یکشنبه VAR را تست می‌کنیم تا در نیم‌فصل دوم ازآن استفاده شود.» کلاس آموزش کمک‌داور ویدئویی با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران، داود رفعتی رئیس دپارتمان داوری و نماینده AFC در آکادمی فوتبال برگزار شد. درهمین حال یکی از داوران فعال کشورمان می‌گوید این سیستم برای حذف اشتباهات داوری نیست! محمدحسین زاهدی‌فر گفت: «هدف استفاده از این تکنولوژی از بین بردن اشتباهات داوری نیست چراکه این اتفاق شدنی نیست. با استفاده از VAR و افزایش دانش و بهره بردن از تکنولوژی می‌توانیم ازمیزان اشتباهات کم کنیم و حذف اشتباهات شدنی نیست. در دنیا از این تکنولوژی استفاده شده و توانسته نتیجه مثبتی داشته باشد و به بهبود شرایط کمک کند.»