محمدرضا داورزنی درباره خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس واستقلال و با بیان اینکه نگاه برخی از جمله فتح‌الله‌زاده و عابدینی به انجام نشدن این کار، بدبینانه است، گفت: «دولت اراده جدی به واگذاری این دو باشگاه دارد. شرایط پرسپولیس و استقلال نسبت به سه سال قبل تفاوت زیادی کرده است. با تصویب این واگذاری، حالا همه مسائل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است. ما اصرار داریم که خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال تا پایان امسال صورت بگیرد. این دو باشگاه در گذشته با حجمی از بدهی‌ها و پرونده‌ها مواجه بودند. حالا می‌توانیم بگوییم که منابع مالی این دو باشگاه تا سال ۹۹ تضمین شده است.» این درحالی است که وزیر ورزش برای تسریع خصوصی‌سازی این دو باشگاه مدتی پیش با رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی برگزار کرد و پس از آن اعلام شد بخش زیادی از بدهی‌های معوقه مالیاتی این دو باشگاه بخشیده شده است. با این شرایط دولت و مجلس باید به فکر سر و سامان دادن به موضوع درآمدزایی این دوباشگاه باشند. پرداخت حق‌پخش بازی‌ها وهمچنین تصویب کپی‌رایت و تسهیل بلیت‌فروشی و تبلیغات محیطی مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها هستند.