پس از بازی گواردیولا با چندین بازیکن چلسی از جمله جورجینیو، پدرو و داوید لوئیز خوش و بش کرد و به سمت تونل ورزشگاه حرکت کرد. در آستانه ورود به تونل، چند مربی چلسی حضور داشتند و گواردیولا با آنها نیز خوش‌وبش کرد؛ ولی در هنگام دست دادن با یکی از این مربیان و صحبت با او، به نظر پپ عصبانی شد، دستش را کشید و با عصبانیت به تونل رفت. البته هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق رخ داده ولی این اولین بار نیست که کادر فنی چلسی با مربیان حریف دچار اختلاف می‌شوند.