البته تردیدی نیست که او این کار را به‌خاطر علاقه‌اش به کرار جاسم انجام داده، اما معمولا در جهان حمل پرچم‌های ملی بیگانه توسط شهروندان کشورهای دیگر امری کم‌نظیر و عجیب تلقی می‌شود. حمل اسم یا تصویر کرار عیبی ندارد؛ اما آوردن پرچم ملی عراق به استادیوم بیش از حد عجیب است. در سایر نقاط جهان هم پرچم‌های ملی غیر را معمولا اتباع همان کشورها در حمایت از بازیکنان به ورزشگاه می‌آورند. به نظر می‌رسد هر چه سریع‌تر و پیش از شیوع این مساله، نیاز به فرهنگ‌سازی مطلوب در این زمینه وجود دارد.