مهاجم بارسلونا گفت: «بزرگ‌ترین چالش من به پیشرفت ادامه دادن است و نمی‌خواهم در یک سطح ثابت بمانم. من در گذشته پیروز و موفق شدم. می‌خواهم روزبه‌روز پیشرفت کنم و به اهداف بیشتری دست یابم و عناوین بیشتری کسب کنم. می‌خواهم برای به‌دست آوردن همه عناوین تلاش بیشتری کنم. دوست ندارم عنوانی را از دست بدهم. من خودم را بازیکنی بسیار رقابت‌طلب می‌دانم.»