حالا رائول بنا بر اعلام کمیته فنی مسابقات پایه در ازبکستان به‌عنوان بهترین استعداد نوجوان سال ۲۰۱۸ انتخاب شد و دیپلم افتخار و تندیسی به‌عنوان پاداش دریافت کرد. چمپیونات آسیا با انتشار تصویری از پسر جپاروف با در دست داشتن دیپلم افتخار و تندیس بهترین بازیکن نوجوان سال ۲۰۱۸ نوشت: «وقتی این اتفاق به اطلاع پدر رائول یعنی سرور رسید و به او گفتند جانشین خلف تو معرفی شده است، تنها یک جواب داشت: شوخی می‌کنید!»