قدوس تا پایان سال به ایران نمی‌آید

اما با وجود اظهارات کمالی، سامان قدوس نمی‌تواند تا پایان سال ۹۷ به تهران سفر کند، زیرا موضوعی که رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به آن اشاره کرده تبدیل به قانون نشده و تنها با رایزنی شفاهی صورت می‌گیرد. قدوس بر خلاف سایر افراد مشمول که خارج از ایران زندگی می‌کنند و تنها سالی ۲ بار می‌توانند وارد کشور شوند ۳ بار به تهران سفر کرده که البته بار سوم با رایزنی فدراسیون فوتبال و وزارت امورخارجه مجوز حضور در ایران را گرفته است. به این ترتیب سامان قدوس تا پایان سال ۹۷ باید منتظر بماند و بعد وارد ایران شود.