باید دربازی برگشت تا جایی که ممکن است حمله کنیم و گل بزنیم. امیدوارم من و علی بتوانیم تیم را به بازی برگردانیم. تیم واقعا نیاز دارد که ما بتوانیم درخط حمله گلزنی کنیم و به موفقیت برسیم. متاسفانه بازی بدی داشتیم و نتیجه مورد نظرمان را کسب نکردیم. حالا کارمان در فینال لیگ قهرمانان سخت شده است. وقتی به ژاپن رسیدیم در ورزشگاه جو تماشاگران را شاهد بودیم. حالا نوبت آنهاست که به تهران بیایند و ببینند چه چیزی در تهران در انتظار آنها است. امیدوارم هواداران در این دیدار نیز مانند بازی با السد ما را حمایت کنند.»