دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که برای فدراسیون جهانی جودو و والیبال روشن شد که موضوع رفتن روسای فدراسیون‌های ایران به‌دلیل بازنشستگی بوده است و بحث برکناری مطرح نیست، تصریح کرد: «ioc به‌صورت شفاهی از ما در این مورد سوال کرده بود و ما هم به ioc نامه رسمی ارسال کردیم مبنی بر اینکه قانون منع به‌کار‌گیری بازنشسته‌ها را مجلس ایران تصویب کرده و یک قانون کلی و عمومی در کشور ایران است و فقط مربوط به ورزش نیست، بلکه در تمام دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. مطلع شدیم ioc هم نیت دارد به تمام فدراسیون‌های جهانی اعلام کند که این قانون مصوبه مجلس ایران است و بحث برکناری روسای فدراسیون‌ها مطرح نیست.» بنابراین وقتی پای قانونی که مجلس در یک کشور به تصویب می‌رساند وسط می‌آید فدراسیون‌های جهانی متوجه خواهند شد که پای دخالت دولت که موضوع حساس آنها در برکناری روسای فدراسیون‌هاست مطرح نیست و فشار و دخالتی در این زمینه وجود ندارد.