در جریان بازی استقلال و سپاهان، درست زمانی که شفر سر طاهری فریاد می‌زد تا او به بازیکنانش نکات فنی را گوشزد کند، این مهدی رحمتی بود که وارد ماجرا شد و از سرمربی تیمش خواست که آرامش خود را حفظ کند تا بازیکنان با استرس کمتر بتوانند دستورات او را در زمین اجرا کنند در نهایت بعد از چند دقیقه شفر با چهره‌ای آرام‌تر به کنار خط آمد و تا دقیقه ۹۰ تیمش را هدایت کرد.