احمدزاده پشت فرمان ملوان

این مربی که در مقاطع مختلف زمانی هدایت ملوان را برعهده داشت، مدتی به‌عنوان سرمربی تیم اربیل در فوتبال عراق کار کرد، اما ناگهان فوتبال را کنار گذاشت و با خرید کامیون به رانندگی ماشین سنگین پرداخت.