این مربی که در مقاطع مختلف زمانی هدایت ملوان را برعهده داشت، مدتی به‌عنوان سرمربی تیم اربیل در فوتبال عراق کار کرد، اما ناگهان فوتبال را کنار گذاشت و با خرید کامیون به رانندگی ماشین سنگین پرداخت.