بعد از پایان بازی تماشاگران خشمگین تیم مولودیه که در خانه با یک گل تن به شکست داد به داخل زمین هجوم بردند و بازیکنان تیم خودی را تا می‌توانستند کتک زدند. بازیکنان المولودیه که شوکه شده بودند به سرعت به رختکن فرار کردند اما این باعث نشد تا حسابی کتک نخورند. تصاویری از بازیکنان المولودیه پخش شد که آثار ضرب و شتم روی بدن آنها کاملا نمایان است. یکی از بازیکنان این تیم بر اثر صدمات هواداران خودی یک دست و پایش شکسته شده است!