ورزشگاه افسانه‌ای شهر میلان درحال‌حاضر تحت مالکیت شورای این شهر قراردارد اگرچه اکثر روزهای سال دراختیار روسونری و نراتزوری است. اما هرکدام از آنها به دنبال مالکیت اختصاصی آن است. میلان در آخرین سال‌های تملک سیلویو برلوسکونی براین این باشگاه تصمیم داشت از ورزشگاه سن سیرو نقل مکان کند و استادیومی جدید بسازد اما با تغییر مالکیت، این برنامه‌ها لغو شد. به این ترتیب میلان به ناچار به توافق با اینتر برای استفاده از این ورزشگاه رو آورده است، اینتری که قصد داشت ورزشگاهی که طرفدارانش آن را با نام جوزپه مه‌آتزا می‌شناسند را بخرد و آن را نوسازی کند ولی موفق به انجام این کار نشد. ماه گذشته این دو باشگاه‌ طرح مرمت ورزشگاه سن‌سیرو را با بودجه‌ای معادل ۱۵ میلیون یورو تصویب کردند.