دومین عامل وحدت موجود میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیو‌ن‌ها است که این فضای رشد را ایجاد کرد تا شاهد جهش و رشد ورزش قهرمانی باشیم. سومین عامل نگاه به آینده و سرمایه‌گذاری روی جوانان بود که باعث آنچه شد که در آرژانتین شاهد آن بودیم. با توجه به نتایج اخیر در المپیک جوانان، باید شاهد نتایج درخشان ورزشکاران‌مان در المپیک ۲۰۲۰ باشیم و جوانان این سرزمین در آینده خواهند درخشید.»  صالحی‌امیری از مقاومت‌ها درخصوص حجاب ورزشکاران ایرانی در این مسابقات خبر داد: «نکته مهمی که من در این بازی‌ها از نزدیک شاهد بودم، حفظ ارزش‌های اسلامی و انسانی از سوی ورزشکاران بود. دختران ما مقابل دوربین‌های دنیا با حجاب و حفظ ارزش‌های اسلامی ظاهر شدند. وقتی در مسابقه جودو برابر حجاب نماینده ایرانی یعنی مارال مردانی مقاومت کردند، او صحنه مسابقه را ترک کرد و حاضر نشد ارزش‌های اسلامی را فدا کند.»