بعد از موفقیت کاوه رضایی به همراه شارلروا این باشگاه تصمیم گرفت تا بازیکنان ایرانی دیگری به خدمت بگیرد. علی قلی‌زاده و امید نورافکن دو بازیکن جدید این باشگاه بودند که با توقعات زیاد وارد تیم شدند. فلیس مازو، سرمربی شارلروا درباره اینکه در هفته گذشته علی قلی‌زاده غالبا نیمکت‌نشین بوده است، گفت: «وقتی ما فصل را شروع کردیم به فکر این بودیم تا سمت راست خود را تقویت کنیم.علی جزئی از پروژه پیشرفت ما بود و باید خودش را با اصول و مبادی ما تطبیق دهد. نباید این موضوع وقت زیادی ببرد. قلی‌زاده با زبان انگلیسی یا فرانسه خودش را تطبیق نمی‌دهد و خوب صحبت نمی‌کند.»