در طراحی این پیراهن از ارگان‌های بدن انسان استفاده شده و قلب در وسط قرار گرفته است. بر خلاف باشگاه که انتظار داشته استقبال ویژه‌ای از این پیراهن شود، ولی در شبکه‌های اجتماعی، این پیراهن به شدت مورد انتقاد و حتی توسط برخی کاربران مورد تمسخر قرار گرفت. این درحالی است که سازمان لیگ فوتبال اسپانیا نیز به دلیل انتخاب این طرح از مدیران این باشگاه توضیح خواسته است.