از قضا نخستین بازی فیکس علیرضا در لیگ جزیره، یک خاطره ویژه را برای او زنده کرد. وینگر چپ برایتون جمعه‌شب رو در روی پابلو زابالتا، مدافع راست وستهام بازی کرد؛ مدافعی که چهار سال و چهار ماه پیش در بلوهوریزونته از علیرضای ۲۱‌ساله، استعداد تازه کشف شده فوتبال ایران، یک دریبل زیبا خورده بود. موضوع مربوط به بازی تاریخی ایران و آرژانتین است؛ همان مسابقه‌ای که زابالتا روی اشکان دژاگه پنالتی کرد و البته داور آن را نگرفت!