مسلمان در میان پیشنهادهای ریز و درشت خود در نهایت به ذوب‌آهن بازگشت. جایی که فوتبال حرفه‌ای‌اش را از آنجا آغاز کرده بود و انتظار می‌رفت زیرنظر سعید آذری به‌عنوان مدیری که چالش با بازیکنان را به خوبی بلد است، بار دیگر ستاره لیگ لقب گیرد. شرایط اما طبق پیش‌بینی‌ها جلو نرفت و این بازیکن با توجه به حواشی خود در چند مرحله از ترکیب نمازی دور ماند و در نهایت نیز تحت اختیار باشگاه قرار گرفت.مسلمان بعد ازحضوردرجلسه کمیته انضباطی هفته گذشته باردیگر به تمرینات ذوب‌آهن بازگشته است و با پیراهن شماره ۱۰ درسودای بازگشت به روزهای خوب گذشته است. شاید این آخرین فرصت برای اعتماد به ستاره‌ای باشد که اگر تنها روی فوتبال تمرکز کند لیگ را تحت‌تاثیر خود قرارمی دهد.