در همان روزها خبر تمایل ناتینگهام فارست، تیم قدیمی انگلیس به انصاری‌فرد هم منتشر شد.حتی عنوان شد کریم با این باشگاه قرارداد امضا کرده و عکسی هم از او با پیراهن این باشگاه منتشر شد اما خیلی زود این خبر تکذیب شد. در چند روزگذشته انصاری‌فرد و باشگاه ناتینگهام درباره این قرارداد پیچیده سکوت کردند و مشخص نیست درنهایت این بازیکن می‌تواند به این باشگاه ملحق شود یا خیر.