درخشش این بازیکن ایرانی در بازی برابر رن از چشم کارشناسان نشریه اکیپ فرانسه دور نماند و او در تیم منتخب هفته لیگ این کشور قرار گرفت. این نشریه معتبر علاوه براینکه قدوس را بهترین بازیکن این دیدار معرفی کرد، به این بازیکن نمره ۷ از ۱۰ داد تا او در تیم منتخب هفته لیگ فرانسه قرار گیرد. قدوس پیش از این دیدار نیز دوبار توانسته بود برای تیمش گلزنی کند که یکی از گل‌های او از روی ضربه ایستگاهی بود تا مورد تمجید رسانه‌های فرانسوی قرار گیرد. آمیان در هفته هشتم لیگ فرانسه باید امروز در زمین تیم فوتبال کان به میدان برود. دیداری که به احتمال زیاد قدوس از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گیرد.