آنها در تکایا و مساجد مختلف، بی‌تکلف‌تر از همیشه بین مردم حضور یافتند و به سوگواری یا خدمت‌رسانی پرداختند. علی پروین یکی از چهره‌های اسطوره‌ای فوتبال ایران است که همیشه در چنین ایامی از عزاداران حسینی میزبانی می‌کند. امسال هم هیات پروین برگزار شد که ستاره‌های زیادی همچون علی دایی و فرشاد پیوس در آن حضور یافتند.