این ادعا می‌تواند با بررسی آماری امتیازات لالیگا رنگ واقعیت به خود بگیرد. از آغاز فصل ۲۰۰۱ تاکنون رئال‌مادرید در لالیگا ۱۵۰۱ امتیاز کسب کرده است که بیشترین امتیاز در بین همه تیم‌های لالیگایی در زمان مشابه است. عجیب اینکه بارسلونا با تنها دو امتیاز کمتر در تعقیب رئال است. رئال با برتری برابر لگانس در هفته سوم لیگ اسپانیا به اولین تیم ۱۵۰۰ امتیازی لالیگا در هزاره سوم تبدیل شد!