سیامند رحمان ابتدا با مهار وزنه‌ ۲۷۰ کیلوگرمی مدال طلایش را قطعی کرد. وی در دومین حرکت نیز موفق به ثبت وزنه ۲۸۰ کیلوگرمی شد، اما در سومین حرکت موفق به مهار وزنه ۲۸۵ کیلوگرمی نشد تا با همان ۲۸۰ کیلوگرم به‌کار خود با کسب مدال طلا پایان دهد تا مانند سال‌های اخیر طلای فوق‌سنگین و عنوان قوی‌ترین مرد مسابقات باز هم به ایران برسد. منصور پورمیرزایی دیگر نماینده‌ کشورمان در این دسته به ترتیب موفق به مهار وزنه‌های ۲۴۰ و ۲۴۵ کیلوگرمی و کسب نشان نقره این مسابقات شد. وی در سومین حرکت در مهار وزنه ۲۶۵ کیلوگرمی ناکام بود.