امیری که رفته‌رفته آمادگی خودش را به‌دست آورده است، در صحبتی کوتاه گفت: «بی‌صبرانه منتظر بازی برای تیمم هستم. سخت تلاش می‌کنم تا خودم را به تیم برسانم و باعث موفقیت ترابوزان اسپور شوم. امیدوارم در بازی بعدی حضور داشته باشم و بتوانم کمک کنم.» مجید حسینی، دیگر بازیکن ایرانی ترابوزان توانسته خودش را به ترکیب اصلی برساند و برای این تیم بازی کند.