سیدرضا صالحی‌امیری گفت: «میزبانی اندونزی را به فال‌نیک می‌گیریم. مردم اندونزی خونگرم و وفادار به ارزش‌های اسلامی هستند. این میزبانی به‌عنوان یک کشور اسلامی یک امتیاز و فرصت برای توسعه روابط مسلمانان و جهان اسلام به‌شمار می‌رود و شایسته نیست کشورهایی نظیر چین، کره‌جنوبی و ژاپن همواره میزبانی این رویداد‌ها را در اختیار بگیرند. وضعیت عمومی میزبان متوسط ارزیابی می‌شود، اما باید تلاش کرد تا برخی مشکلات برطرف شود.»