وحید ملکی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت: «من دادخواستم را روز ۲۰ خرداد با تقاضای انحلال فدراسیون فوتبال تنظیم کردم. طبق اصل ۳۴ قانون‌اساسی، دادخواهی حق مسلم آحاد جامعه است و مرجع تظلم‌خواهی، قوه‌قضائیه معرفی شده است. طبق اصول کلی حقوقی، اگر هر نهادی عملیات ثبت خود را انجام نداده باشد، می‌توان از محکمه قضایی انحلال آن نهاد را خواست. با توجه به حاکمیت قانون، دادخواست را مطرح کردیم و منتظر نتیجه خواهیم بود. گفتند مگر می‌شود یک وکیل انحلال فدراسیون فوتبال را بخواهد. من می‌گویم بله. من شهروند جمهوری اسلامی هستم و فوتبال موضوعی عمومی و عام‌المنفعه است. شغل من ارتباطی به این شکایت ندارد و نباید حتما موکلی داشته باشم. به برکت قانون اساسی و حاکمیت قانون، این امکان وجود دارد.» ملکی که با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «شاید بگویند اقدامات مربوط به اساسنامه در سال‌های اخیر و در ثبت شرکت‌ها انجام شده، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال سال ۹۰ به تصویب رسیده و قبل از ثبت شرکت‌ها بوده است. »