در همین راستا  بین فوتبال ایتالیا و اسپانیا جدل به‌وجود آمده است. مصاحبه خاویرتباس، رئیس لالیگا جنجال‌برانگیز شد. او گفته: «اینتر در رابطه با لوکا مودریچ دوز و کلک به‌کار برده است.» باشگاه نرآتزوری(اینتر) نیزاز طریق یک بیانیه اعلام کرد از طریق قانون با تباس برخورد خواهد کرد. در همین راستا سری A ایتالیا نیز بیانیه‌ای کامل‌تر منتشر کرد. در این بیانیه لیگ ایتالیا از اظهارات رئیس لالیگا ابراز شگفتی کرده است. همچنین این سخنان را ضربه زدن به چهره تیم‌های ایتالیایی و لیگ این کشور عنوان کرد. باید دید تباس خود این مساله را حل خواهد کرد یا قانون این کار را انجام خواهد داد.