طارق همام به‌دلیل ثبت قرارداد روز دوشنبه هم تمرین خود را با استقلال آغاز نکرد اما این بازیکن دردقایق پایانی تمرین به زمین صنایع دفاع آمد و جلسه معارفه‌اش برگزار شد. همام هنگام ورود به زمین با استقبال مهدی رحمتی روبه‌رو شد و کاپیتان استقلال بازیکن تازه وارد تیمش را به وسط زمین برد تا با بازیکنان خوش و بش کند. وینفرد شفر سرمربی استقلال هم برخورد گرمی با همام داشت و بعد از گذشت دقایقی این بازیکن در کنار زمین ایستاد و بخش پایانی تمرین را از نزدیک تماشا کرد. با ورود این بازیکن به استقلال ترافیک بازیکن مرکز میدان  این تیم بیشتر از گذشته شد.