حسین ماهینی هم درجمع هواداران این باشگاه اعلام کرد که حرف‌هایش را بد موقع زده است و باید مشکلات در خانه و درون باشگاه حل شود و ازهمه پرسپولیسی‌ها خواست که اتحاد را فراموش نکنند. اما یک روز بعد از این تمرین جنجالی و طرح چنین درخواستی از هواداران، خود ماهینی استوری‌ای را منتشر کرد که صحنه آشتی آنها بود؛ اما لیدر جنجالی و موردنظرش را از کنار عکس برید تا مشخص شود مشکلات همچنان وجود دارد.