وحید امیری که با قراردادی ۲ ساله به‌صورت بازیکن آزاد راهی ترابوزان شد، گفت: « از اینکه در بازی اول مقابل باشاک‌شهیر نمی‌توانم بازی کنم بسیار ناراحت هستم. تصور نمی‌کردم آن برخورد در بازی مقابل کالیاری به این اندازه جدی و باعث مصدومیت و دوری‌ام از میادین شود.» امیری که تمرینات سبک خود را آغاز کرده است، گفت: «روند بهبودم بسیارخوب پیش می‌رود و امیدوارم در بازی مقابل سیواس بازی کنم. در همین زمان کوتاه هواداران با محبت‌های خود بسیار من را تحت‌تاثیر قرار دادند و بسیار از آنها متشکرم. بی‌صبرانه برای بازی در سوپر لیگ لحظه‌شماری می‌کنم.»