ناجی الجوینی، مدیر اجرایی کمیته داوران فدراسیون فوتبال قطر درباره استفاده از سیستم کمک‌داور ویدئویی در لیگ ستارگان گفت: «تا زمانی که تمامی تجهیزات مربوط را دریافت نکنیم، مهیای استفاده ازاین تکنولوژی نیستیم. البته در روند ورود این تجهیزات به قطر تاخیرایجاد شده که ما مقصرش نیستیم. این عدم دسترسی به تمامی تجهیزات سیستم کمک‌داور ویدئویی مربوط به برخی شرکت‌ها و ابزارهای تکنولوژیکی است. ما فقط برای ۲ یا ۳ بازی آن را به کار نمی‌گیریم و تلاش فدراسیون فوتبال قطر استفاده VAR در تمامی‌ بازی‌های لیگ ستارگان است. کمیته داوری فدراسیون فوتبال قطر و داوران آمادگی کاملی دارند و مشکلی بابت نیروی انسانی نیست. تنها مورد فعلی ورود تمامی تجهیزات مربوط به این سیستم است که در کنترل ما نیست. هماهنگی با شرکت‌های واردکننده این تجهیزات برای نصب آنها در ورزشگاه‌ها وجود دارد.»