باشگاه اوسترشوندس اما نمی‌خواهد به این راحتی ستاره ایرانی‌اش را از دست بدهد و گفته می‌شود برچسب قیمت ۵۰ میلیون یورویی روی قدوس زده‌ است، هرچند باشگاه هنوز اعلام رسمی در این خصوص نکرده است. این ستاره در مورد وضعیت آینده حرفه‌ای‌اش گفت: «باید باشگاهی پیدا شود که رقم مدنظر رئیس باشگاه اوسترشوندس را پرداخت کند. نمی‌دانم که مبلغ مدنظر باشگاه برای انتقال من چقدر است، اما می‌خواهم گام بعدی‌ در دوران حرفه‌ای‌ام را محکم بردارم. زمان بازی کردنم هم برایم مهم است، هرچند استرسی هم ندارم. درحال‌حاضر هم به پول فکر نمی‌کنم. درحال مذاکره با باشگاه‌هایی از انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا هستم. می‌دانم که اتفاقی خوب خواهد افتاد. هدف فروش من است و فکر می‌کنم این اتفاق در این پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی بیفتد.»