علی دایی براین باور است که او می‌تواند در لیگ انگلیس بدرخشد: «مطمئنا با پشتکاری که جهانبخش دارد می‌تواند در تیم جدیدش و لیگ برتر انگلیس بدرخشد. اگر جهانبخش بدرخشد لذتش را می‌بریم.» دایی اما مخالف حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های سطح پایین اروپا است: «بازیکنان ایرانی نباید به هر قیمتی در اروپا بازی کنند. مهم است که کجای اروپا و در چه تیم و چه لیگی بازی کرد. ببینید تمام کسانی که در این لیگ‌های درجه چندم بازی کردند هم تیم‌ملی را از دست دادند و هم فراموش شدند.»