در مدتی که این تیم انگلیسی در آمریکا حضور دارد برخی از ستاره‌های ورزش جهان تمرینات آنها را ازنزدیک مشاهده کرده و به گفت‌وگو با بازیکنان پرداختند. بعد از حضوراستفان کری ستاره تیم بسکتبال گلدن‌استیت در تمرینات شیاطین‌سرخ حالا یک چهره نام آشنا در ورزش کشتی‌کچ نیز به دیدن بازیکنان مورینیو رفته است. بر این اساس ری‌مستریو قهرمان کشتی‌کچ جهان بر سرتمرین شیاطین‌سرخ حاضر شد و به خوش و بش با ستارگان این تیم و آقای خاص پرداخت.