محمد شروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها به خبرگزاری مهر گفت: «همه موظف و مکلف هستند از قانون تبعیت کنند حتی وزارت ورزش. البته تا آنجا که من می‌دانم در وزارت ورزش بازنشسته‌ای نیست یا به‌کارگیری نشده است، ضمن اینکه این مصوبه ابتدا باید توسط شورای نگهبان تایید و سپس ابلاغ رسمی شود. بعد از آن نسبت به بررسی موضوع و تطابق آن با وضعیت نیروهای وزارت ورزش اقدام می‌شود.» این درحالی است که قبلا برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند تعدادی از مدیران وزارتخانه از جمله محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی بازنشسته است. وی دراین مورد نیز تاکید کرد: «اولا این افراد بازنشسته نیستند، ثانیا راجع به اشخاص از من نپرسید. در کل بررسی این موضوع در تخصص حوزه مدیریت منابع انسانی است و باید در این حوزه انجام شود. آنچه مسلم است اینکه طبق قانون کسانی که دوره ٣٥ ساله خدمت آنها به پایان رسیده و به لحاظ سنی بازنشسته هم هستند، باید ترک پست کنند.»