حالا، بدون آن نگاه...

حالا فرهاد مجیدی این «نگاه» را از دست داده؛ نگاهی که نگهدارش بود و در کشاکش همه داستان‌های تلخ‌وشیرین زندگی، شماره هفت محبوب آبی‌ها را در پناه خودش می‌کشید. فرهاد و فرزاد مجیدی که در غم از دست دادن پدرشان عزادار هستند، مراسم سوگواری برای او را پشت‌سر می‌گذارند.‌«دنیای‌اقتصاد» نیز این ضایعه را به خانواده مجیدی تسلیت می‌گوید.