به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از هواداران استقلال که از شرایط این باشگاه ناراضی هستند، دیروز مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کرده و با در دست داشتن بنرهایی، اعتراض خود را به گوش وزارتخانه رساندند. بعد از این تجمع اعتراض‌آمیز نیروی انتظامی مقابل وزارت ورزش آمد و از هواداران استقلال خواست تا محل وزارت ورزش و جوانان را ترک کنند اما وقتی این اتفاق نیفتاد و تماشاگران استقلال روی درخواست‌های خود مبنی بر حضور وزیر در جمعشان پافشاری کردند، باز هم نیروی انتظامی وارد عمل شد و این‌بار با دستگیری چند هوادار تا حدودی مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان را خلوت کرد. این تعداد همچنین شعارهایی علیه وزیر ورزش، افتخاری مدیرعامل باشگاه و توفیقی سر دادند.