دیروز همسر هادی در این مورد گفت: «این خبر کذب است و نمی‌دانم از کجا منتشر شده. می‌خواهند ما را در مقابل باشگاه پرسپولیس قرار دهند. ما از آقای گرشاسبی ممنون هستیم و همین که دل هانی را در جشن قهرمانی شاد کردند برای ما یک دنیا ارزش داشت. کاش هادی نوروزی زنده بود و ممنوع‌الخروج می‌شد. مگر می‌شود کسی که فوت کرده ممنوع‌الخروج شود؟ به هر حال امیدوارم شایعه‌سازان دست از این کارشان بردارند.» حرف‌های مهدی، برادر مرحوم نوروزی را هم بخوانید: «انتشار این خبر چه معنایی می‌دهد؟ نمی‌دانم چرا چنین خبری منتشر کرده‌اند. آیا برای خنده و تمسخر این خبر منتشر شده؟ واقعا زشت است. بنده با آقای علیپور مسوول مالی باشگاه پرسپولیس هم تماس گرفتم که از چنین موضوعی اظهار تعجب کرد. نمی‌دانم این خبر کجا منتشر شده؛ شاید هم این خبر صحت داشته باشد ولی انتشار آن واقعا زشت است.»