بنا بر تصمیم این هیات کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز تکواندوی بانوان در المپیک ریو به‌عنوان پرچمدار ایران معرفی شد. در بازی‌های آسیایی اینچئون بهداد سلیمی پرچمدار کاروان ایران بود. شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد این انتخاب گفت:‌ «کیمیا علیزاده مجموعه شرایط و شاخصه‌ها را برای پرچمداری داشت و با اجماع او را انتخاب کردیم. طبیعت عمومی جامعه و توسعه ورزش بانوان در جامعه این را می‌طلبید. تعداد بانوان ورزشکار ما نیز ۱۰۵ نفر بودند که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و دیدگاهی که داریم این است که به جهانیان نشان دهیم که جایگاه بانوان در ایران رفیع است. کیمیا ورزشکار جوانی است، مدال المپیک جوانان و المپیک ۲۰۱۶ را دارد و مجموعه شرایط خوبی داشت که با اجماع کیمیا را انتخاب کردیم. این سیاست در پارالمپیک هم مورد توجه قرار گرفته است و پرچمدار بازی‌های پارآسیایی نیز یک خانم است و آن نشان‌دهنده این است که کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در یک جهت حرکت می‌کنند.»