مثل مسابقات قبلی، اینجا هم تمرکز نیمار بیشتر روی گرفتن خطای پنالتی بود و او بارها مثل این صحنه خودش را روی زمین انداخت. حاشیه دیگر در مورد نیمار به تعدد مدل موهای او در این تورنمنت مربوط می‌شد؛ جایی که او هر ۱۲۰ دقیقه یک مدل مو عوض کرد و هر ۲۲۵ دقیقه یک گل زد! منتقدان معتقدند نیمار بیشتر به فکر نمایش دادن است تا کمک به تیمش و حتی گریه‌های او بعد از گلزنی هم شو بوده است.